Styrelsen
Roll Namn
Ordförande Peter Gustafsson
Kassör Erik Westerberg
Ledamot Björn Pohlman
Ledamot Martin Ljungberg
Ledamot Niklas Bergqvist
Bangruppen
Roll Namn
Sammankallande Martin Ljungberg
Niklas Bergqvist
Janne Karlsson
Björn Forsberg
Pär Jaktelius
Sebastian Hagelin