Hålkartor

På Discgolfbanor.se kan man hitta hålkartor till alla hål på Kärsöns bana. Även olika sträckningar finns upplagda.

Klicka här för att komma dit.
Bankarta