Styrelsen
Roll Namn
Ordförande Sebastian Hagelin
Kassör Erik Westerberg
Ledamot Lina Eriksson
Ledamot Robert Sund
Ledamot Wiking Viklund
Ledamot Erik Ferm
Bangruppen
Roll Namn
Bangruppen består av Styrelsen fram till årsmötet 2022 -
-
-
-